110 lat szkoły w Wierzonce


Jedyna w tej chwili szkoła na terenie parafii w piątek 27 listopada 2015 roku świętowała 110 lat istnienia placówki w budynku z 1905 roku. Wybrane epizody z jej dziejów w formie spojrzenia przez drzwi czasu brawurowo zaprezentowali uczniowie klas starszych i młodszych. Pomysłowa inscenizacja, scenografia, stroje i rekwizyty z epoki, muzyka (w tym na żywo) porwały publiczność. Pokazały jak bardzo zmieniły się realia. Piątkowa uroczystość miała oficjalny charakter stąd było na niej wielu dostojnych gości. Wśród nich dyr. Ewa Madanowska powitała poseł Bożenę Szydłowską, burmistrza Mariana Szkudlarka, odpowiedzialnego za oświatę wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego, sekretarz UMiG Agatę Kubacką, przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarę Czachurę, wiceprzewodniczącą RM Wandę Konys i radnego Rafała Słupińskiego, radnego powiatu Zdzisława Kulczyńskiego, nadleśniczego Mieczysława Kasprzyka. Dyrektorów placówek oświatowych z gminy, dawnych absolwentów, nauczycieli niegdyś i obecnie pracujących, pracowników administracji i obsługi, rodziców i przyjaciół szkoły. Goście publicznie bądź indywidualnie gratulowali, przekazali szereg upominków, w tym komputer z oprogramowaniem. Burmistrz Marian Szkudlarek obiecał w perspektywie końca dekady rozbudowę szkoły. Po części oficjalnej można było obejrzeć prezentacje multimedialne, wystawy i pomieszczenia szkolne. Przybyły po wieczornej mszy ks. Przemysław Kompf obdarowywał specjalnym numerem „Wierzeniczeń” poświęcony okruchom z historii szkoły. Możliwości lokalowe pozwoliły na zaproszenie na piątkowy wieczór takiej a nie innej liczby osób. Na już mniej oficjalne ale równie serdeczne i ciekawe spotkanie szkoła zaprasza rodziców, uczniów i przyjaciół na godzinę 17.00 w poniedziałek 30 listopada 2015 roku.
fotorelacje na stronie https://www.facebook.com/Wierzeniczenia