2011 marzec

Wierzeniczenia 2/2011  [POBIERZ]

wyszedł drugi numer Wierzeniczeń w 2011 r.
treść: 4 część wspomnień Księdza Pzremysława Kompfa WIERZENICA, 150-lecia w rodzie Cieszkowskich, wpomnienie o ks. Stefanie Rudowiczu zmarłym proboszczu Uzarzewa