Święto Niepodległości Polski


Pozwoliłem sobie na odtworzenie w słowie pisanym tego co powiedziałem w kościele w czasie Mszy św. sprawowanych w Dzień Niepodległości Ojczyzny w Wierzenicy i w Karłowicach. Myślałem, że w tym dniu będzie więcej ludzi w Kościele, wszak Bogu należy się dziękczynienie za dar wolności Ojczyzny. Ponieważ wątek Ojczyzny jest stale aktualny i ważny dla każdego, pozwalam sobie na podzielenie się osobistą refleksją z szerszym gronem odbiorców.
Czytaj dalej