Sonda o “Wierzeniczeniach”


Drodzy czytelnicy!

Zbliża się ważna okazja dla redakcji naszego pisma “Wierzeniczenia”, jak również i wszystkich jej czytelników. Czytaj dalej

Prawdziwa rewelacja! 3MC – „Najzabawniejszy Katechizm od czasów Soboru Trydenckiego”.


3MC to skrót od „3 Minute Catechism” (trzyminutowy katechizm) i odpowiedź twórców na wezwanie Benedykta XVI, aby w trwającym właśnie Roku Wiary odnowić naszą wiarę w Chrystusa. 3MC doczekał się właśnie polskiej wersji. Czytaj dalej

Smoleńsk 10 IV 2010


Pamiętamy. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.