2017:: Ruszyła pomoc Rodzina Rodzinie


Boże Narodzenie AD 2017                                       

Ruszyła pomoc Rodzina Rodzinie

Znowu przypominam słowa św. Pawła: radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor. 9,7). Tak jak w latach ubiegłych przed  tegorocznym Bożym Narodzeniem  jakąś formą pomocy chcemy objąć kilka rodzin z naszej parafii, o których wiemy, że na pewno są w trudnej sytuacji materialnej. Jako lokalny zespół Caritas i Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie  mamy dobre rozeznanie w naszym środowisku. Przy okazji przepraszam też, że  nie mamy takich możliwości działania, żeby pomocą objąć jeszcze inne osoby poza terenem naszej parafii.

Koordynator zadania, mieszkająca w Dębogórze psycholog Anna Lis, jak już rok temu wspominałem, osoba najwyższego zaufania,  ustaliła z tymi rodzinami najpilniejsze potrzeby.  W realizację przedsięwzięcia zaangażowały się też po raz drugi (wspaniale, brawo!)  Beata Przepióra i Marysia Szlachciak, obie panie także z Dębogóry.

 

Szukamy ludzi dobrej woli w naszej parafii i poza nią, którzy mogą jakoś pomóc. Zasadą działania jest to, że nie ujawniamy publicznie komu pomagamy i kto pomagał. Obowiązuje pełna anonimowość. Niech nie wie lewica co czyni prawica. Zakupów dokonuje się w porozumieniu z koordynatorem, który udostępnia chętnym listę z zapotrzebowaniem. Jego też trzeba koniecznie powiadomić, że coś się kupiło, aby daną rzecz zdjąć z tej listy.

 

Można pomagać samemu, można działać wspólnie z kimś, np.

z sąsiadami, krewnymi itd. Jest to czasem i konieczne, jeśli chodzi o coś droższego. Wszystkim  już teraz z serca dziękuję. Dobrze, że wielu ludzi chce i potrafi dzielić się radością i  darem nie tylko z bliskimi, ale także z potrzebującymi, którym w życiu ułożyło się trudniej.

Poza tym tekstem podaję dane kontaktowe do koordynatora, Anny Lis.

 

x Przemysław Kompf

 

  Anna Lis tel. 502 257 229,  liswalczuk@wp.pl