Niedziela Słowa Bożego ::26 stycznia 2020Papież Franciszek ustanowił Niedzielę Słowa Bożego. W tym roku obchodzimy ją po raz pierwszy. Święto ma zachęcić nas do codziennej lektury i modlitwy Słowem Bożym. “Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” powiedział św. Hieronim.

Czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii,
Słowo i Chleb mają nierozerwalny związek.

W naszej parafii podkreślamy to poprzez wspólne
czytanie Pisma Świętego w Boże Ciało.
Dzieje się tak już od kilkunastu lat.

Zdejmij Pismo Święte z półki i przeczytaj jeden rozdział.
Wsłuchaj się co Słowo mówi do Ciebie.
Będzie to najpiękniejsze Boga i Twoje Święto.