Dekret Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem


W nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wzywam wszystkich duszpasterzy i wiernych do należytej troski o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, a dla całej Archidiecezji Poznańskiej zarządzam, co następuje:

1.    Do dnia 29 marca br. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej:
a.    osobom w podeszłym wieku,
b.    osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c.    dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d.    osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszę jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne. Radio Emaus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 10.00 z katedry poznańskiej.
Zwłaszcza osoby starsze i chore powinny w najbliższym czasie unikać skupisk ludzkich. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.

Czytaj dalej

Koronawirus ::komunikat Episkopatu


https://episkopat.pl/komunikat-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski-4/

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia

Udzielamy dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Czytaj dalej

Pożar w Wierzenicy ::POMOC!!!


Po mszach świętych w sobotę i niedzielę będzie zbierana ofiara na pomoc dla wielodzietnej rodziny z Wierzenicy poszkodowanej w pożarze mieszkania. Całkowitemu zniszczeniu uległa łazienka, natomiast mieszkanie zostało zadymione i wymaga odnowienia. Potrzebna jest pralka, bojler 80 litrowy, 30 litrów białej farby, płytki, panele, drzwi i okno łazienkowe. Wymiany wymaga też część sprzętów gospodarstwa domowego, który nie może być użytkowany po pożarze /garnki, pościele itp./ Bardzo prosimy o solidarne wsparcie także na konto parafii z dopiskiem pożar.

Nr konta parafii:

38 1090 1362 0000 0000 3610 1152 POŻAR

« go back