Budżet Obywatelski Swarzędza – 15 projekt Wierzenica


Mieszkańców naszych wsi Karłowic, Wierzonki i Wierzenicy oraz przyjaciół naszego miejsca bardzo prosimy o wsparcie nowej inicjatywy przez oddanie swojego głosu na projekt:
Rewitalizacja historycznego układu drogowego (Wierzenica)
numer 15 na liście do głosowania

TUTAJ ODDAJ SWÓJ GŁOS


Projekt zakłada opracowanie koncepcji i dokumentacji chodnika wraz z oświetleniem i małą architekturą oraz odwodnieniem wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego we wsi. Dzięki temu uzyskamy poprawę bezpieczeństwa dojścia na przystanki, do kościoła oraz sklepu.
Zostanie też rozwiązany problem zalewanej ulicy i niszczejących elewacji domów.

Opracowanie koncepcji zagospodarowania i projektu technicznego głównej ulicy we wsi Wierzenica podniesie atrakcyjność i estetykę tego historycznego miejsca. Wierzenica posiada niezmieniony układ urbanistyczny od XIX wieku i jest niewątpliwie miejscem, o które należy
zadbać, ponieważ stanowi wizytówkę gminy z racji dużego ruchu turystycznego.

Byłby to kolejny etap inwestycji związanych z przywróceniem blasku i godności temu wyjątkowemu miejscu.
Obecnie toczą się prace nad zagospodarowaniem Placu Cieszkowskiego.
Przypomnijmy, że w sąsiedztwie tego miejsca powstała wiata dla turystów z nowoczesnymi sanitariatami i sklepikiem oferującym przewodnik, książki i inne materiały związane z Wierzenicką Ziemią dla odwiedzających. ZOBACZ ZDJĘCIA
Wyremontowana została i udostępniona krypta grobowa Rodziny Cieszkowskich, w której spoczywa najznamienitszy mieszkaniec naszej gminy August Cieszkowski.
Powstała także Aleja Filozofów utworzona przez Nadleśnictwo Babki.

Numer 15 – prosimy o Twój głos!