List do Burmistrza Swarzędza Pana Mariana Szkudlarka oraz Wójta Czerwonaka Pana Marcina Wojtkowiaka


Od kilku tygodni dochodzą do mnie głosy zaniepokojonych mieszkańców Wierzonki, że w najbliższym czasie grozi im pozbawienie bezpośredniego połączenia autobusowego linii 323 do Poznania. Z zamiarem zmiany trasy tej linii noszą się władze gminy Czerwonak. Korzystna zmiana dla mieszkańców wsi Dębogóra, ma dokonać się kosztem sąsiedniej miejscowości jaką jest Wierzonka. Trudno zgodzić się z takim postawieniem sprawy. Linia istnieje od około 40 lat i w Wierzonce są osoby, które codziennie korzystają z tego połączenia.

Trzeba daleko idącego braku rozeznania, żeby twierdzić, iż mało kto korzysta z tej komunikacji. Wierzonkę zamieszkuje około 400 osób, w dużej mierze wywodzących się niezamożnych środowisk po dawnych PGR – ach. Właśnie niezamożność dużej części rodzin zmusza je by, ze względu na wyższe koszty, nie jeździć do pracy i szkoły własnym samochodem ale liniowym autobusem. Wiem, że mieszkańcy wsi Wierzonka podjęli starania by nie dopuścić do tego typu zmiany.

Jednoznacznie wspieram te wysiłki i wyraziłem publicznie swoją solidarność z nimi.

Jako duszpasterz miejsca jestem w kłopotliwej sytuacji, bowiem zarówno Wierzonka, Karłowice, jak i Dębogóra, a także Mielno jest częścią parafii w Wierzenicy. Każdą z tych miejscowości i wszystkie pozostałe ogarniam tą samą troską, starając się wspierać to co służy dobru mieszkańców poszczególnych miejscowości. Wobec rozbieżności interesów, trudno nie dostrzec zagrożenia jakie mogą nieść, niewłaściwe decyzje administracyjne, antagonizujące ludzi żyjących w bliskiej stosunkowo odległości obok siebie. Nie wolno do czegoś takiego dopuszczać. Rolą samorządów jest pomagać w rozwiązywaniu problemów mieszkańców, a nie stwarzanie ich mieszkańcom.

Dębogóra ma zrobioną piękną drogę idącą przez całą miejscowość. Prosi się tam rzeczywiście o połączenie autobusowe. Wspieram także tych mieszkańców by taką możliwość poprawy dojazdu do pracy i szkoły im stworzyć.

Bardzo gorąco proszę i do tego zachęcam, by uprawnieni przedstawiciele jednej i drugiej z sąsiadujących ze sobą gmin Swarzędz i Czerwonak, pod auspicjami Pana Burmistrza i Pana Wójta w zgodnej współpracy wspólnie ustalili jak trwale rozwiązać problemy komunikacyjne miejscowości Wierzonka, Karłowice z jednej strony i z drugiej Mielna i Dębogóry. Takie rozwiązanie zapewne jest możliwe. Wszyscy chcemy chwalić władze jednej i drugiej gminy za ich rzetelne współdziałanie. Na te starania i wspólną troskę o dobro ludzi z serca błogosławię każdego, dziękując za wszelkie dobro świadczone na rzecz mieszkańców naszych miejscowości.

Pismo tej samej treści wystosowałem do Burmistrza Swarzędza Pana Mariana Szkudlarka oraz Wójta Gminy Czerwonak Pana Marcina Wojtkowiaka. Informuje o nim Radę Miejską w Swarzędzu i Gminną w Czerwonaku i mieszkańców parafii.

x. Przemysław Kompf