Niebieski grant Volkswagena trafił do Wierzonki


Zaangażowanie w działalność na rzecz społeczeństwa to cecha coraz większej liczby przedsiębiorstw. Do takich zalicza się również fabryka samochodów Volkswagen Poznań, fundator, sponsor i współorganizator szeregu inicjatyw. Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność spółki na polu edukacji. Jej przykładem jest ekologiczny program „Niebieskie granty Volkswagen Poznań”. Koncern bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony środowiska, stąd idea, do realizacji której zaproszone są szkoły i organizacje pozarządowe.

27 września br. w siedzibie firmy ogłoszono wyniki II edycji programu. Na uroczystą galę zaproszono wszystkie podmioty biorące udział w przedsięwzięciu. W napięciu oczekiwano na rozstrzygnięcie, bowiem było o co powalczyć. Autorzy najlepszych projektów mieli otrzymać na ich realizację 6 tysięcy zł. A przygotowując konkursowe wnioski, musieli pamiętać o wskazanych przez organizatorów kryteriach.

Tym bardziej więc cieszy, iż wśród czterech zwycięzców konkursu znalazła się nasza szkoła, tzn. Szkoła Podstawowa w Wierzonce. Wniosek, nad opracowaniem którego pracowały nauczycielki: Ewa Błaszczyk i Maria Maciołek oraz rodzice będący jednocześnie pracownikami Volkswagen Poznań, nosi tytuł ,, Zielony szlak prowadzi nas …”.

Projekt ukazuje możliwości wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz propaguje aktywną edukację ekologiczną na świeżym powietrzu . Ważnym elementem jest stworzenie bazy rowerowej, co stanie się możliwe przede wszystkim dzięki grantowym funduszom. Pomysłodawcy chcą zachęcić okoliczne placówki oświatowe do wykorzystania piękna i bliskości Puszczy Zielonki w celu kształtowania postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Przewidują wypożyczanie rowerów i opiekę przewodnika dla grup z opiekunami przybywających ze szkół podstawowych gminy Swarzędz oraz sąsiednich miejscowości.

Komisja konkursowa, uzasadniając swój wybór, wskazywała, iż nasz wniosek wzbudził jej szczególne zainteresowanie ze względu na duże zaangażowanie w przygotowanie oraz realizację projektu rodziców uczniów naszej szkoły, którzy jednocześnie są pracownikami spółki Volkswagen Poznań oraz innych, mieszkających w okolicy szkoły i współpracujących z nią, pracowników tej firmy. W realizację przedsięwzięcia zaangażowani będą również pracownicy Nadleśnictwa Łopuchówko i Babki, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z którymi szkoła współpracuje, zaprzyjaźnieni ze szkołą regionaliści z czasopisma ,,Wierzeniczenia” oraz członkowie PTTK .

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzonce Ewa Idziak, odbierając symboliczny czek na 6000 zł. dziękowała rodzicom za tak owocną dotychczasową współpracę, która zapowiada wspaniałe efekty w kolejnych etapach rowerowej niebieskograntowej przygody na zielonych szlakach Puszczy.

Maria Maciołek

za www.swarzedz.pl