Niedziela, 24 marca 2019 r.

Przed kościołem rozprowadzamy ostatnie paschaliki w cenie 7 zł jako cegiełka na dzieła Caritas.

W piątek po Mszy św. o 17.30 Droga Krzyżowa.

Gorzkie żale za tydzień II część o 16.30 w Wierzenicy. Po ich zakończeniu o 17.00 dodatkowa Msza św. W Karłowicach Gorzkie żale będą o 18 30.

Msze św. w Wierzenicy od 23 do 31 marca 2019 roku

Sobota 17 30 +Stefan Tomicki
dzisiaj 19 00 +Józefa i Hieronim Koperscy i zm. z rodziny (Karłowice)

Niedziela 07 30 +Zbigniew Pałgan 6 r. śm.
dzisiaj 09 15 +Edward Majchrzak (Karłowice)
11 00 +Ewa Kowalska

Poniedziałek Nie ma
Wtorek Nie ma
Środa Nie ma
Czwartek 17 30 +Hieronim Koperski
18 30 +Jolanta Stefaniak (przełożone)
Piątek 17 30 +Ewa Kowalska
18 30 +Edward Majchrzak (przełożone)

Sobota 17 30 +Edward Majchrzak
za tydzień 19 00 rez. p. Borski (Karłowice)

Niedziela 07 30 +Jolanta Stefaniak
za tydzień 09 15 +Hieronim Koperski (Karłowice)
11 00 +Tadeusz w 20 r. śm., Teresa, Józef i Gabriela Rybarczyk i zm. z rodz.
17 00 +Janusz Jusik