Prezydent Marian Król uhonorowany Statuetką Augusta Cieszkowskiego


IMG_0727
Kiedy August Cieszkowski zjawił się w Wielkopolsce włączył się w nurt działań poznańskich pozytywistów, którzy widzieli szansę dla odbudowy Polski w pracy u podstaw. W „Prolegomenach do historiozofii i O skojarzeniu dążeń i prac umysłowych w W.[ielkiem] Księstwie Poznańskiem stworzył podstawy ideologiczne i filozoficzne pracy organicznej. Wieloma swoimi działaniami przyczyniał się do ich realizacji służąc w ten sposób sprawie narodowej w walce z pruskim zaborcą. Hipolit Cegielski był jedną z osób, z którymi August Cieszkowski współdziałał na tej niwie. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego pięknie nawiązuje do tego dziedzictwa historii. Pierwszym jego celem jest upowszechnianie pozytywistycznych tradycji pracy organicznej, realizowanym między innymi przez nagradzanie medalami „Labor Omnia Vincit”, oraz innymi wyróżnieniami za krzewienie idei pracy organicznej. Prezydent Towarzystwa dr Marian Król w uznaniu tych zasług został uhonorowany przez Klub Profesorów „Wierzenica” z Bydgoszczy. W niedzielę 17 maja 2015 roku w wierzenickim kościele, z rąk Prezesa Klubu prof. Józefa Banaszaka laureat otrzymał już siódmą Statuetką Augusta Cieszkowskiego. Podziękował prof. Banaszakowi oraz ks. Przemysławowi Kompfowi za to, że mógł dostać to wyróżnienie w miejscu gdzie żył i tworzył August Cieszkowski. List gratulacyjny poseł Bożeny Szydłowskiej skierowany do dr Mariana Króla w jej imieniu odczytała Karolina Słabuszewska. Ks. Przemek przypomniał związki obu tych wybitnych Wielkopolan w kontekście dbałości, także tu w parafii, o pamięć historyczną. Na pamiątkę pobytu w Wierzenicy wręczył laureatowi album Hr. August Cieszkowski. Po mszy dostojny gość w zszedł do krypty Cieszkowskich, zwiedził kościół a następnie udał się do Swarzędza by obejrzeć stojący na Rynku pomnik Augusta Cieszkowskiego.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
IMG_0727