Rodzina Rodzinie Boże Narodzenie AD 2016


Z tą akcją ruszamy po raz trzeci. Mottem tegorocznego zaangażowania niech będą słowa św. Pawła, zwracającego się do chrześcijan w Koryncie: „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg”(2 Kor. 9,7). Piękno Świąt Bożego Narodzenia polega między innymi na tym, że mamy pragnienie sprawić radość naszym bliskim. Chcemy się czymś podzielić z drugą osobą. Bardziej niż kiedykolwiek odczuwamy, że są obok nas ludzie, których nawet może nie stać na przygotowanie świąt.

W październiku Zespół Caritas wytypował kilka rodzin, o których wiemy, że są w niełatwej sytuacji materialnej. Koordynator zadania mieszkanka Dębogóry, psycholog Anna Lis, osoba najwyższego zaufania, w indywidualnych rozmowach ustaliła ich najpilniejsze potrzeby. Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc zapraszamy do współpracy. Trzeba w tym celu nawiązać kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z Anną Lis. Ona udostępni każdemu listę z zapotrzebowaniem. Ważne jest, by swoje zakupy skonsultować. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na coś, co w danym momencie nikomu się nie przyda. O zakupie trzeba koniecznie powiadomić, bo przecież produkt ten od razu zejdzie z listy, by nie kupować podwójnie. Do akcji można zaprosić swoich znajomych, krewnych, sąsiadów. Można dokonywać zakupów wspólnych, gdy jest coś droższego, na co nas może nie stać. Zachęcamy wręcz, by poszukać jeszcze samemu jak najwięcej osób mogących się zaangażować – każdego kto byłby chętny, także osoby spoza parafii.

Caritas Wierzenica daje gwarancję, że wszystkie potrzeby są autentyczne. Rodziny mieszkają na terenie naszej parafii. Znamy je i łatwo jest nam wszystko zweryfikować. Wykluczmy zakupy artykułów luksusowych, które może się komuś zamarzyły. Naprawdę są to produkty, które muszą być w każdym domu. Przypominam sobie z ubiegłego roku, kiedy rodzina zdradziła, że potrzebuje nowe pościele, bo dotąd używane są tak sprane, że już nie nadawały się do użytku. Na zakup nowych ciągle nie mogą sobie pozwolić. Przykładów można by mnożyć. To co w jednej rodzinie jest oczywistością, w drugiej jest nie lada problemem. Nasza akcja ma charakter anonimowy. Nie ujawniamy nazwisk rodzin, którym chcemy pomóc. Nie ujawniamy też nazwisk osób pomagających. Nie zbieramy też pieniędzy na zakup produktów, ale towary, które darczyńca po uzgodnieniu z koordynatorem sam zakupuje i potem przekazuje.

Akcja Rodzina Rodzinie związana jest ze Świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie zebrane dary chcemy przekazać jeszcze przed świętami rodzinom. Dlatego zakupów trzeba dokonać najpóźniej do niedzieli 18 grudnia. Dzień lub dwa są potrzebne, by uszykować świąteczne paczki dla rodzin i na przekazanie im tego, co udało się pozyskać. Raz jeszcze przypominam: „radosnego dawcę miłuje Bóg”.
Błogosławię wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób się zaangażują w to przedsięwzięcie.

Namiary do koordynatora Anny Lis:
tel. 502 257 229 i liswalczuk@wp.pl

x Przemysław Kompf