Signum Caritatis dla Barbary Kucharskiej


W kategorii świadectwo statuetkę „Signum Caritatis” otrzymali Barbara Kucharska i Roman Szwarc. Barbara Kucharska jest zaangażowana w działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Leszka Grajka w Swarzędzu. Od wielu lat prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi na warsztaty.
GRATULUJEMY!

info w ekai
info Caritas