Śluby

Ze względu na większą ilość osób zawierających związek małżeński w Wierzenicy, narzeczeni powinni prędzej zarezerwować sobie termin ślubu. Można to zrobić także wysyłając stosowne zapytanie na pocztę parafii: xpk@vp.pl
Proszę cierpliwie czekać na odpowiedź, gdyż nie każdego dnia otwieram pocztę.
Ewentualnie można też zadzwonić 510 71 71 76 .
Osoby z poza parafii załatwiać mogą formalności na dwa sposoby:
1. w jednej z parafii narzeczonych w miejscu faktycznego zamieszkania (nie zameldowania) – wtedy przywożą do Wierzenicy tuż przed ślubem z tamtego miejsca tzw. licencję
2. za pisemną zgodą proboszcza jednej z tych parafii formalności przedślubne mogą być załatwione w Wierzenicy.
W każdym wypadku do biura parafialnego zgłosić się należy nie wcześniej niż na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zamiar zgłoszenia się do biura w Wierzenicy proszę poprzedzić telefonem, aby nie przyjeżdżać na próżno.

Narzeczeni muszą przy zgłoszeniu przedłożyć dokument chrztu, ważny trzy miesiące od planowanej daty ślubu. Na tej metryce musi być adnotacja: nie ma uwag o małżeństwie. (W księdze chrztu zapisuje się fakt zawarcia małżeństwa kościelnego. Po zawarciu ślubu parafia, w której odbywała się uroczystość powiadamia parafię chrztu o tym fakcie i to zostaje tam w księdze chrzcielnej odnotowane). Inne dokumenty to: dowód osobisty, potwierdzenie udziału w kursie przedmałżeńskim i w spotkaniach w poradni. Te ostatnie dwa dokumenty nie są konieczne przy pierwszym spotkaniu.
x. Przemysław Kompf