Trzech Króli – Objawienie Pańskie, Epifania


Msze św.
6 stycznia
Wierzenica
8:30
11:30
15:00

Karłowice
10:00