W naszej parafii ::informacje i zalecenia


W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego zachęcamy w naszej parafii, aby:

Osoby w podeszłym wieku

Osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.)

Dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę

 Osoby, które czują obawę przed zarażeniem

zostały w domu, jest dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy Świętej.

Jednocześnie zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św poprzez telewizję lub internet i duchowej łączności z Kościołem.

Msze św. w kościele będą odbywać się według planu. Dodatkowa Msza św. w niedzielę zostanie odprawiona o godzinie 15.00 ze względu na ograniczenie ilości osób (do 50) w jednym zgromadzeniu.

Podczas Mszy, Komunia święta będzie udzielana wyłącznie na rękę, dla tych, dla których stanowi to trudność jest możliwość Komunii duchowej.

Kościół będzie otwarty w sobotę do mszy wieczornej, a w niedzielę przez cały dzień do godziny 20.00, dla każdego chcącego przyjść na osobistą modlitwę w ciszy.

Zawieszone zostały nabożeństwa Gorzkich Żali i wszystkie spotkania duszpasterskie min. z kandydatami do bierzmowania, z rodzicami i dziećmi przystępującymi do I Komunii św.

Zachęcamy do modlitwy słowami Psalmu 91

Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,
ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
10 Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
12 Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
16 Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.