Wierzenicka Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego


Od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Miłosierdzia 28 III – 11 IV

Zapraszamy do podjęcia modlitwy w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone chorobą lub aborcją, aby dane mu było przyjść na świat.

Modlitwą obejmujemy jego rodziców. Matkę, która może mieć mnóstwo różnych lęków, bardzo uzasadnionych, aby zaufała Panu Bogu. Ojca, który może nie chcieć wejść w opiekę nad swym dzieckiem, aby podjął odpowiedzialność.
Prosimy też Boga, aby stawiał na ich drodze ludzi, którzy pomogą, wesprą i nie zostawią samych.

Duchowa adopcja jest modlitwą, która trwa 9 miesięcy, dotyczy jednego dziecka, którego imię zna tylko Pan Bóg. Polega na codziennym odmawianiu jednej dziesiątki Różańca i specjalnej modlitwy w intencji dziecka nienarodzonego i jego rodziców.

Modlitwa codzienna
„Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałam/em, a którego życie jest zagrożone.
Proszę, aby dane mu było przyjść na świat oraz o jego godne życie po narodzeniu. Daj rodzicom miłość
i odwagę, aby swoje dziecko przyjęli i Tobie zaufali.

Duchową Adopcję rozpoczynamy prywatnie w dowolnym czasie w domu. Od niedzieli palmowej do niedzieli Miłosierdzia w kościele w Wierzenicy zostanie wystawiona księga Duchowej Adopcji, gdzie będzie można, przy okazji nawiedzenia świątyni wpisać swoje imię i nazwisko pozostawiając ślad naszej modlitwy, choć nie jest to konieczne.