Wierzenickie Katechezy Domowe – do pobrania!!!


Wierzenickie Katechezy Domowe na Rok Wiary
lektura obowiązkowa od lat 12
POBIERZ PLIK PDF 8 mb