Wierzeniczenia majowe do nabycia


05a

w numerze:
Sylwetka Przyjaciela Wierzenicy 2016
ostatnie 5 lat wspomnienie ks. Przemka
wywiad z Ewą i Włodkiem Buczyńskimi