Wierzeniczenia – numer specjalny na Wszystkich Świętych


Numer specjalny Wierzeniczeń na Wszystkich Świętych!!!
Aż 68 stron wspomnień zebranych z XX lat wydawania naszego pisma.
Do nabycia na cmentarzu 26/27 października oraz 1 listopada
oraz oczywiście w kościele.
Wstęp ks. Przemysława Kompfa

dav


Jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica!
Nie tylko w 80 rocznicę wojny pamiętamy!

Tym wydaniem „Wierzeniczeń” zamykamy XX rok pracy naszego zespołu redakcyjnego. Następne wydanie, które ukaże się
6 grudnia rozpocznie rok XXI. Bardzo chcieliśmy by ten numer zamknięcia był szczególnie ważny.

W całej Ojczyźnie w bieżącym roku obchodziliśmy bolesną
80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Był to czas dramatycznych wojennych bitew, walk i zmiany osobistych losów ludzi, zarówno dorosłych jak i dzieci. To rozgrywało się wszędzie dokądkolwiek dotarła wojenna zawierucha. To było także udziałem naszej Wierzenickiej Ziemi i osób tu mieszkających. W tym szczególnym wydaniu pragniemy przypomnieć zdarzenia i losy ludzi w ich cierpieniu, poświęceniu, bohaterstwie i nadziei.

Temat wojennych przeżyć był obecny w rozmaitych wydaniach „Wierzeniczeń”. To wszystko co prezentujemy dzisiaj jest ponownym zebraniem tego co ukazywało się w poszczególnych numerach w ciągu minionych dwudziestu lat. Nazbierało się tego wcale nie mało materiału. Oczywiście dla potrzeb tego wydania trzeba było dokonać pewnego jego uporządkowania. O niektórych sprawach pisaliśmy więcej niż jeden raz. Unikać chcieliśmy powtórzeń tego samego. Niektóre opisy były znacznie szersze i obejmowały czasy przedwojenne jak też powojenne. Staraliśmy się skupiać tylko na wojennych losach sygnalizując w najbardziej skrótowym opisie to co dotyczyło innego czasu. Cieszy nas, że możemy też publikować nowe dotąd nie drukowane nowe wspomnienia.

To nasze skromne dzisiejsze wydanie jest wyrazem hołdu dla tego pokolenia Polaków, którym przyszło żyć w tamtych strasznych czasach. Dzielimy ich ból i smutek. Podziwiamy odwagę, wyrażamy najgłębszy szacunek. To nasze matki i nasi ojcowie, nasze babcie i nasi dziadkowie, wujostwo, sąsiedzi. Nasi bliscy. Nasi kochani. Niemal
w całości to pokolenie odeszło już ze świata żyjących. Kiedy spisywane były czyjeś relacje te osoby żyły, były jeszcze pośród nas. Dziś z tamtych bohaterów niewiele kto pozostał.

Tych losów zapomnieć nie można. Na pamięć przychodzą słowa Psalmu 137,5-6: „Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie”.

Mamy nadzieję, że to wydanie „Wierzeniczeń” w wielu domach pozostanie, że będzie ono szczególnie uważnie przeczytane,
że wielu dorosłych zainteresuje tym trochę starsze dzieci i młodzież,
że poprzez szkołę dotrze też do naszych uczniów. Lekcję pamięci trzeba odrobić bowiem historia jest nauczycielką życia.

Wchodząc w kolejne lata istnienia naszego wydawnictwa wierzymy, że uda nam się przypomnieć i przekazać jeszcze wiele ciekawych historii. Chcemy dalej być znakiem dobra dla naszej lokalnej społeczności opisując, rejestrując i inicjując rozmaitego rodzaju działania, które tworzą nasze współczesne życie. Dziękujemy naszym czytelnikom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przekazywali nam informacje, wspomnienia dzieląc się z nami swoimi przeżyciami, tym którzy pisali do „Wierzeniczeń” swoje artykuły. Niech w tym co dobre każdemu Bóg błogosławi i niech Jego Imię będzie wywyższone.
ks. Przemysław Kompf