Wierzeniczenia Świąteczne już do nabycia!


edfŚwiąteczny numer Wierzeniczeń już jest!
Co gdzie kiedy i o której czyli msze, spowiedź, święcenie potraw.
Wspomnienie o ks. Januszu Kompfie i ks, Zbigniewie Pawlaku z Kicina.
Wybory sołeckie i samorządowe – podsumowanie.
Wyróżnienia dla mieszkańców Wierzenicy.
Aż 32 strony lektury :)