XV Wierzenickie Czytanie Słowa :: 10 – 12 czerwca 2020


biblia

Zapraszamy na XV Wierzenickie Czytanie Słowa
W wolne dni w okolicy Bożego Ciała zapraszamy na spotkanie z Biblią.
W tych dniach proponujemy czytanie i słuchanie Słowa Bożego w naszej drewnianej Świątyni.


wierzenickie czytanie Słowa w piątek :: lista uczestników

Czytający pojawiają się w kościele 15 minut przed wyznaczoną godziną.