Wierzeniczenia na Wielki Post już są!


1-15
W numerze m. in.

  • Droga Krzyżowa x. Proboszcza
  • podsumowanie kolędy
  • o remoncie na probostwie
  • dlaczego nie korzystamy z unijnej żywności
  • kalendarium 2014
  • wypisy z ksiąg parafialnych
  • wieści z Caritas, szkoły i przedszkola