2017:: Ruszyła pomoc Rodzina Rodzinie


Boże Narodzenie AD 2017                                       

Ruszyła pomoc Rodzina Rodzinie

Znowu przypominam słowa św. Pawła: radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor. 9,7). Tak jak w latach ubiegłych przed  tegorocznym Bożym Narodzeniem  jakąś formą pomocy chcemy objąć kilka rodzin z naszej parafii, o których wiemy, że na pewno są w trudnej sytuacji materialnej. Jako lokalny zespół Caritas i Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie  mamy dobre rozeznanie w naszym środowisku. Przy okazji przepraszam też, że  nie mamy takich możliwości działania, żeby pomocą objąć jeszcze inne osoby poza terenem naszej parafii.

Czytaj dalej