Chrzty


 

Chrzest dziecka w naszej parafii możliwy jest w każdym dowolnym terminie po uprzednim uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem, zarówno dla parafian, jak również dla osób spoza parafii. Rodziny spoza parafii przy zgłaszaniu muszą posiadać zgodę własnego proboszcza na chrzest dziecka w innym miejscu.

Przy zgłaszaniu dziecka do sakramentu chrztu świętego wymagane są następujące dokumenty:
• akt urodzenia dziecka,
• dokument ślubu (jeśli jest – kościelnego),
• zgodę na bycie chrzestnym z parafii miejsca zamieszkania.

Uwaga: Chrzestnymi nie mogą być osoby niewierzące, niepraktykujące, pozostające w luźnych związkach pozamałżeńskich, także cywilnych.