Nadleśnictwo Babki dla Cysterskiego Szlaku Rowerowego


 

 

 

 

 

 

Lasy w obrębie parafii Wierzenica, stanowiące cześć Puszczy Zielonka, w dużej części należą do leśnictwa Mechowo wchodzącego w skład Nadleśnictwa Babki. Nadleśnictwo to w ramach realizacji swoich zadań pamięta też o turystach i miejscach związanych z historią. Przez jego lasy znajdujące się na terenie parafii przebiega kilka szlaków, w tym Cysterski Szlak Rowerowy (CSR). Obejmuje on też cmentarze ewangelickie w Wierzonce. W środę 7 marca 2012 r. do Wierzonki i Wierzenicy przybyli: dr inż. Mieczysław Kasprzyk – nadleśniczy, mgr inż. Włodzimierz Wrzeszcz – jego zastępca, dr inż. Ireneusz Niemiec – inżynier nadzoru, mgr Joanna Ziemkowska – specjalista, inż. Paweł Springer – leśniczy (Mechowo). Dokonali oni w naszej obecności wizji lokalnej i oceny miejsc historycznych oraz określili związane z nimi kierunki działań. W Wierzonce zaznajomiliśmy ich z cmentarzami ewangelickimi – rodziny von Treskow będącej „spadkobiercami” cysterek z Owińsk oraz dla zwykłych mieszkańców zaznaczając, że pochowani są na nim leśnicy. Nadleśnictwo określiło zakres prac porządkowych na cmentarzach i w przyległej części lasu – mają one nadać jej charakter parkowy. Sposób oznaczenia w terenie i oznakowania turystycznego obu cmentarzy. W Wierzenicy postanowiono o przywróceniu charakteru spacerowo-rekreacyjnego Alei Filozofów. Zostało wyznaczone miejsce wizury (przestrzeni) widokowej obejmującej rzekę, dwór i kościół.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy