Noc kościołów na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka


W piątek 10 czerwca miała miejsce Noc Drewnianych Kościołów zorganizowana przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka oraz Proboszczów parafii  uczestniczących w projekcie: Uzarzewa, Wierzenicy i Kicina.

W naszym wierzenickim kościele Noc rozpoczęła się o godzinie 20.00 koncertem zespołu Siewcy Lednicy. Zespół swoim entuzjastycznym graniem i śpiewaniem na chwałę Pana wytworzył w pełnym ludzi kościele atmosferę jedności, którą znamy skądinąd z corocznych spotkań na Polach Lednickich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po koncercie przed kościołem parafianki częstowały przybyłych ciepłą strawą: zupą, kiełbaskami, ciastami i napojami, a po chwili przerwy Ksiądz Proboszcz oprowadził zwiedzających po kościele.  Na koniec wyświetlony został film o Szlaku Kościołów Drewnianych. Można też było nabyć płytę Siewców Lednicy, album o drewnianych kościołach oraz nasze ,,Wierzeniczenia”.

 

 

 

 

 

 

“Nie Lękajcie Się”

“Przemień Nas Panie”

NOC KOŚCIOŁÓW