Nowe majowe Wierzeniczenia


05
w numerze m. in.:
Sylwetka Przyjaciela Wierzenicy 2014
Jubilatka z Mielna
Wierzenica przed Florencją
Ulica Cieszkowskiego w Poznaniu – historia