Odpust ku czci Maryi Królowej Polski i Matki Wierzenicy


 

Odpust ma miejsce 3 maja w święto Konstytucji 3 maja. Jest zwieńczeniem Czuwania z Maryją Matką Wierzenicy. Staje się świętem nie tylko Kościoła i Ojczyzny, lecz również Matki Wierzenicy czczonej w parafialnym obrazie Matki Bożej z Dzieciątkiem, wiszącym w naszym kościele od 1636 roku. Reprodukcje tego wizerunku są święcone podczas nabożeństwa i trafiają do parafian.

Liturgię Mszy świętej rozpoczyna Modlitwa do Maryi Matki Wierzenicy, której autorem jest ks. Proboszcz. Od 2007 roku wręczana jest ponadto osobie uhonorowanej tytułem Przyjaciel Wierzenicy drewniana statuetka św. Mikołaja. Losowane są również nagrody dla prenumeratorów “Przewodnika Katolickiego”, których liczba systematycznie wzrasta.

 

 

 

 

 

 

Odpust kończy wspólna agapa przygotowywana przez wolontariuszy parafialnego Caritas. Jeśli pogoda dopisuje, a z Bożym błogosławieństwem tak właśnie jest, odbywa się ona u podnóża kościoła. Integruje licznie zgromadzonych członków wspólnoty i gości, dzielących się słowem i przygotowanym przez parafianki posiłkiem. Niepowtarzalna atmosfera tego święta z roku na rok przyciąga coraz większe grono osób również spoza parafii.