Pomoc Ukrainie


W niedzielę zebraliśmy 3030 złotych. Kolejna zbiórka w Środę Popielcową.

Wpłat można dokonywać również bezpośrednio na konto Parafii Wierzenica z dopiskiem UKRAINA.
38 1090 1362 0000 0000 3610 1152
pieniądze zostanę przekazane CARITAS.