Post i modlitwa Środa Popielcowa


Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się orężem Boga: modlitwą i postem.

Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali się modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny.

Papież Franciszek

Msze św. w Środę Popielcową
Wierzenica 16:30 i 17:30
Karłowice 19:00
Zbiórka zostanie przeznaczona na pomoc Ukrainie.