Spacer Drogą Tajemnic Różańcowych do Kicina


Zapraszamy na kolejny spacer różańcowy do Kicina w niedzielę 2 października o 15.00.

Modlimy się o pokój dla Ukrainy.
O 14.00 będzie odprawiona dodatkowa Msza św.