Wierzeniczenia na Wielkanoc


2015-02


Już do nabycia!
w numerze:
rozważania x. Przemka
Droga Krzyżowa z Izajaszem
Okolicznościowe kazanie o Cieszkowskim
przegląd wydawnictw o Wierzenickiej Ziemi
o wyborach sołeckich