Wierzeniczenia na Wielki Post 2016


okladka

nowy numer do nabycia!

w numerze m in.:

sprawozdanie z kolędy
Droga Krzyżowa ze św. Piotrem
kalendarium 2015

wypisy z ksiąg parafialnych