Wierzeniczenia numer majowy


Najnowsze Wierzeniczenia do nabycia przez cały czas czuwania w wierzenickim kościele. Są wystawione w koszyczku na przedniej ławce. Opłata dobrowolna.