„Znak Dobra” dla “Wierzeniczeń”


W sobotę 26 stycznia 2013 r. w auli Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu zespół redakcyjny „Wierzeniczeń” obecny w składzie; ks. Przemysław Kompf, Maciej Dominikowski,  Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy, Piotr Pomin, odebrał jedną z dwóch równorzędnych nagród za 2012 rok w konkursie dziennikarskim „Znak Dobra” im. Romy Brzezińskiej.

 

 

 

 

 

Jest on organizowany od 2006 r. dla upamiętnienia Romany Brzezińskiej-Lajborek zmarłej 13 maja 2005 r. poznańskiej dziennikarki. Była założycielką Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (KSD), inicjatorką zbiórki pieniędzy na odnowienie nagrobków na wileńskiej Rossie. Konkurs organizują KSD i redakcja „Głosu Wielkopolskiego”. Jego celem jest nagradzanie publikacji bądź akcji społecznych, promujących dobro i przysparzających je społeczeństwu, na łamach wielkopolskiej prasy. Kapitułę tworzyli: Aleksandra Wyganowska, Grażyna Wrońska, Stefan Drajewski, Renata Krzyszkowska, przewodniczyła Katarzyna Lajborek-Jarysz, córka patronki. Przybyłych powitali Andrzej Lajborek i prorektor WSUS dr Agnieszka Woch-Juchacz. Wśród nich była poseł Bożena Szydłowska, pierwszy „Przyjaciel Wierzenicy” – Stanisław Witecki z żoną Anielą, Lucyna, Marta i Zbigniew Kundzewiczowie, Ewa Strycka z „Wieści Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Halina Staniewska zaprzyjaźniona z Wierzenicą swarzędzanka, Iwona i Aleksander Kompfowie, osoby z parafii reprezentujące Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego i Parafialny Zespół Caritas: Irena Prokop, Małgorzata Jułga, Bogdana Cywińska, Elżbieta Ożarowska z córką.

Uroczystość miała oprawę artystyczną – występował zespół Shalom. Laureaci zostali przedstawieni przez Grażynę Wrońską, a nagrody odbierali z rąk K. Lajborek-Jarysz. O nas powiedziała:

„Wierzeniczenia” to miesięcznik [to nieco na wyrost, od 1999 r. wyszło 95 zeszytów] robiony bardzo prostym, domowym sposobem. Ale w prostocie siła. Redaktorzy są jednocześnie członkami wspólnoty wiejskiej i parafialnej. Wspólnie tworzą dzieła, które służą wszystkim. W minionym roku dokończyli odnawiać kryptę grobowa rodziny Cieszkowskich i rozpoczęli budowę – w sąsiedztwie probostwa – wiaty z kioskiem i sanitariatami [„Wierzeniczenia” opisywały, dokumentowały, wspierały te działania]. Ma to być miejsce spotkań zarówno pątników, którzy przybywają do sanktuarium, turystów jak i mieszkańców. Inwestycja ma być ukończona w 2014 roku na dwustulecie urodzin najbardziej znanego mieszkańca Wierzenicy – Augusta Cieszkowkiego, filozofa i pisarza doby romantyzmu.

Po wręczeniu nagród Ewa J. Buczyńska odczytała fragmenty tekstu o naszym piśmie i wraz z ks. Przemysławem Kompfem odpowiadali na pytania G. Wrońskiej. Otrzymaliśmy też nagrodę rektora Michała Iwaszkiewicza i list gratulacyjny od ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Swoja prywatną nagrodę – książkę „Gdynia żeglarska stolica Polski” wręczyła też Mira Urbaniak dawna radiowa koleżanka Romy Brzezińskiej. Nagroda „Znak Dobra” dla zespołu redakcyjnego jest sympatycznym znakiem uznania ze strony osób z zewnątrz.