Święcenie potraw ::2023


Święcenie potraw: Karłowice 9.30, Dębogóra 9.45, Mielno 10.00, Wierzonka 10.15, Barcinek 10.30, Bugaj 10.45,
Wierzenica 11.15 oraz 15:00
Po zakończeniu święcenia w Wierzenicy
okazja do spowiedzi św.