Pomoc dla Nikoli


nikola

 

 

 

 

 

 

 

2144,50 złotych – tyle udało się uzbierać dla chorej dziewczynki. Jest to jak na nasze warunki bardzo duża kwota. Wszystkim bardzo dziękujemy. Po raz kolejny ukazało się, że jest to ziemia dobrych ludzi.