Parafialny Zespół Caritas


Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Mikołaja Wierzenicy otrzymał na rok 2015 z Gminy Swarzędz dotację na:
„Wsparcie działania zakresu wychowania i edukacji dzieci pt. „Wiejski inkubator szansą na rozwój?”
Do przedszkola uczęszcza 18 dzieci z terenu parafii z sołectwa Wierzenica, Wierzonki, Karłowic w wieku od 3 do 4 lat w godz od 8:00 do 14:00

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Mikołaja otrzymał wsparcie w postaci dotacji ze Starostwa Powiatu Poznańskiego na realizację zadania pt.
„Aktywni siłą wieku i pełni życia – mieszkańcy Powiatu Poznańskiego”
od 16.02 – 10.12 2015 r.
W ramach projektu organizujemy następujące zajecia;
aerobik , spacery z kijkami, spotkania edukacyjno – zdrowotne, organizacja wyjazdu turystycznego skierowanego do osób 55+, niepełnosprawnych do Kłębowa k/ Lidzbarska Warmińskiego

Baw się razem z nami, zapraszamy na biesiadę.
Klub Seniora „Młodzi Duchem” we Wierzonce organizuje spotkanie dla Pań 55+
w dniu 7.03 2015 r. Planowane rozpoczęcie o godz. 16:00. Obowiązuje strój z lat 70.
Zapisy w każdy czwartek w godz od 15:30 lub pod tel. 510 031 939 Ireny Prokop.

Masz problem przyjdź umów się na spotkanie z prawnikiem.
W każdą trzecią sobotę m-ca w świetlicy Wierzonce w godz od 10:00 do 11:00 dyżur pełni Pani Prawnik. Można się wcześniej umówić tel. Irena Prokop 510 031 939 lub bezpośrednio z Panią tel. 784 686 556.

Coś dla ducha. Skorzystaj z rekolekcji wyjazdowych.
Proponujemy:
1. Wyjazd na rekolekcje do Morawska w terminie od 27.02 2015 do 1.03 2015
Wyjazd o godz. 15:00 z Wierzonki. Rekolekcje przeżywane się w milczeniu. Polecamy!!!
Koszt 140,00 zł + przejazd. Kont. Irena Prokop tel 510 031 939
2. Do Lednogóry w okresie od 12.04 do 14.04 2015 r.. Wyjazd dnia 12.04 o godz. 14:00
Koszt wyjazdu 110,00 zł. / zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd/
Rekolekcje prowadzone będą przez Ks. Proboszcza
A zachętą do udziału w rekolekcjach niech będzie List do Rzymian rozdział 5 werset 1-5

Zajęcia w Świetlicy:
Spotkania biblijne poniedziałki 19:30 do 21:00
Arobik w każdy wtorek 20:00 -21:00
Spacery z kijkami: czwartki, soboty . Zbiorka przy świetlicy o godz. 16:00
Zajecia dla dzieci i młodzieży piątki 14:00 – 16:00 , od 16:00 – 18:00
Zajecia filmowe w piątki w godz. od 18:00 do 20:00

Parafialny Zespół Caritas organizuje kiermasz rzeczy – odzieży w dniu 21.03 2015 w świetlicy w godz. od 10 :00 do 12:00 .
Zwracamy się z apelem o wsparcie naszej inicjatywy
Odzież można dostarczać w godz. 8:00 do 14:00 lub w godz. popołudniowych poniedziałki od 19:00 i piątki od 14:00 do 18:00 tel kont. 510 031 939
Tradycyjne jak co roku Parafialny Zespół Caritas wykonuje palmy wielkanocne, które będą rozprowadzone w „Niedziele Palmową „przed kościołem. Zachęcamy do nabycia. Całkowity dochód przeznaczamy na wsparcie prowadzonych zajęć w świetlicy.
Przygotowała Irena Prokop

 

Sprawozdanie Caritas 2012


Parafialny Zespół Caritas Wierzenica przy współpracy Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie w Wierzonce prowadzi w roku 2012 następujące zadania, na które pozyskał środki w postaci dotacji:
I . Realizacja zadania przy wsparciu Gminy Swarzędz zakresu „Nauki, edukacji, oświaty i wychowania”. Jest to zadanie całoroczne polegające na prowadzeniu ,,alternatywnej formy wychowawczo – edukacyjnej dla dzieci z rejonów wiejskich”. Ta forma, czyli punkt przedszkolny czynny jest w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. Punkt funkcjonuje od 2007 r.
Głównymi celami prowadzonego punktu przedszkolnego jest:
1. Wpieranie procesów – edukacyjnych poprzez prowadzenie tzw. punktu wychowawczo – przed szkolnego.
2. Wyrównywanie szans edukacyjno – wychowawczych dla dzieci z rejonów wiejskich
Celem projektu jest:
– Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi .
2. Zajęcia pozalekcyjne skierowane do dzieci w wieku od 6 do uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych”; funkcjonowanie dwóch świetlic w Wierzonce:
– w okresie ferii prowadzenie zajęć ceramicznych przy współpracy Fundacji ART. FAKT reprezentowanej przez Ewę Wanat;od godz. 16:00 – 19:00,
– zajęcia doskonalenie gry w szachy i warcaby,
– pomoc w odrabiane lekcji z matematyki, fizyki, chemii,
– w ramach „Animatora kultury” prowadzone są zajęcia plastyczne w każdą środę i piątek od godz. 16:00 do 18:00,
– zajęcia sportowe- gra w siatkówkę w ramach programu „Animatora sportu” w każdy czwartek od godz. 17:00 d0 20:00,
– zajęcia integracyjne- resocjalizacyjna prowadzone przez animatorów z Ośrodka Opieki Społecznej
w każdy poniedziałek od godz. 16:00 do 19:00
3. Działa klub Seniora „Młodzi Duchem” prowadzony przez animatorów z Ośrodka Opieki Spolecznej.
Członkowie klubu spotykają się w każdy czwartek w godz. 16:30 do 19:00. Prowadzone są dla seniorów zajęcia plastyczne, ćwiczenie pamięci , edukacyjne.
II. Realizujemy drugi projekt, na który otrzymaliśmy wsparcie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Zadanie całoroczne.
Na realizacje zadania pt. „ Przywracanie nadziei na dobre jutro – udział seniorów z powiatu poznańskiego w zajęciach artystycznych i sprawnościowych”. Skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych.
Tematem zadania jest :
1. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez organizowanie zajęć koronkarskich z przygotowaniem prezentacji.
2. Spotkanie z dietetykiem skierowane do osób narażonych na otyłość, nadciśnienie, cukrzycę z wydaniem broszurki na temat „Zdrowie na talerzu”.
3. Wyjazd wakacyjno- integracyjny do Karpacza.
Celem projektu jest:
– Kreowanie pozytywnego wizerunku człowieka starszego w lokalnym środowisku.
– Ukierunkowanie zmierzające do poprawy funkcjonowania osób starszych, niepełnosprawnych w grupie , poznanie zasad zwalczania dolegliwości wieku starszego .
III. Realizacja projektu ochrona dóbr kultury „ Wykonanie włazu tzw. wejścia w formie ruchomej podłogi w ramach programu prac konserwatorskich przy krypcie Rodziny Cieszkowskich znajdujących się w kościele Św. Mikołaja Wierzenicy”. Projekt jest realizowany przy wsparciu w formie dotacji z Gminy Swarzędz.
Program obejmuje:
1. Wykonanie ruchomej podłogi w formie wejścia.
2. Montaż mechanizmu otwierającego formie elektrycznej lub mechanicznej.
Projekt renowacji realizowany przez konserwatora reprezentowanego przez mgr. Marka Krygiera, wg projektu autorstwa Jacka i Magdaleny Gorczyców.


Uroczysta msza w czwartek 3 maja 2012 r. była zwieńczeniem trwającego od wieczora 30 kwietnia modlitewnego czuwania z Maryją Matką Wierzenicy, podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, także czasem uhonorowania szóstej już osoby tytułem Przyjaciel Wierzenicy. Po mszy na terenie przykościelnym dla jej uczestników została przygotowana przez wolontariuszy parafialnego zespołu Caritas we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego agapa. Czekało 80 litrów zupy ogórkowej, 16 blach ciasta, napoje chłodzące, kawa, herbata. Starczyło ich także dla turystów zwiedzających kościół. Wśród nich znalazł się Wojciech Fibak, który trafił do Wierzenicy za sprawą swojej mamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja ARTIFAKT Ewy Wanat prowadzi przy współpracy ze Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im,. A. Cieszkowskiego Wierzonce warsztaty dla dzieci i młodzieży realizując projekt Akademia Orange warsztaty pt. “Do Teatru przez dziurkę od klucza”

Zajęcia prowadzone są w czterech kategoriach :
– fotograficzne dzieci uczą się wykonywać i obrabiać zdjęcia trójwymiarowe , poznawanie różnych form fotografowania zajęcia odbywają się w studiu fotograficznym w Swarzędzu.
– nauka tańca współczesnego typu hip-hop /poznawanie różnych styli np. skorpiona, bybe-step, / układów tanecznych
– warsztaty charakteryzacji Poznawanie charakteryzacji i jej wykorzystaniu w teatrze lub filmie.
Dzieci zapoznały się jak można wykonać charakteryzacje twarzy wykonywane przez fachowych instruktorów.
Wykonana rany postrzałowe twarzy, głowy, pobicia, ślady siniaków lub zmiany wyglądu z młodego na starszą osobę.
– zajęcia z animacji i zastosowanie i wykorzystywanie w teatrze. Dzieci odbyły wycieczkę do teatru animacji. Miały możliwość zwiedzania teatru, poznania aktorów grających przy wykorzystywaniu bohaterów – kukiełek.
– zajęcia ceramiczne prowadzone prze instruktora. Wykonywano różne formy z masy ceramicznej jak maski, kubki, miski. Po wypalaniu malowano i ozdabiano.
Projekt zakończy się wspólnym festynem i pokazami wyuczonych układów tanecznych, wystawą dziecięcych prac.
W zajęciach biorą udział dzieci ze świetlicy Uzarzewo i Wierzonka Swarzędza.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 19.05 o godz. 3:30 wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Częstochowy na” Kongres Odnowy w Duchu Św.
W miłej i przyjemnej atmosferze i w duchu modlitwy uczestniczyli nie tylko parafianie z parafii Wierzenicy ale również z Ruchu Odnowy w Duchu Św. z Parafii ze Swarzędza i Gowarzewa. Dziękujemy Jackowu Czerwińskiemu za przewodniczeniu w śpiewie i modlitwie. Tematem Obecnego Kongresu była modlitwa o dary “Ducha Św” a szczególnie o cierpliwość w rodzinach w miejscu pracy i Ojczyżnie.
Już teraz zaplanowano udział w następnym roku osób z tych samych miejscowości wspólny wyjazd. Do zobaczenia za rok.

30.05 2012 r o godz. 10:00 będziemy obchodzić 5 rocznicę istnienia punktu wychowania przedszkolnego w Wierzonce prowadzonego przez Zespół Caritas działający przy Parafii Św. Mikołaja w Wierzenicy.
Serdecznie zapraszamy dzieci z okresu 2007 r. do 2012 r. wraz z rodzicami na uroczyste urodziny przedszkola.

W okresie od 9.07 do 20.07 2012 organizowany jest wyjazd dla dzieci i młodzieży formie wycieczki objazdowej po Ziemi Karkonowskiej pt. “Obcowanie z przyrodą na żywo”
Zadanie realizowane jest przez Zespół Caritas przy udziale Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy na co otrzymaliśmy dofinansowanie.
Program obejmuje:
1. Wycieczki objazdowe i piesze
– przejazd do Szklarskiej Poręby wyjazd na Szrenicę powrót pieszo
– przejście na Wodospad Szklarka i Kamieńczyka
– przejazd do Świeradowa – zwiedzanie Domu Zdrojowego
– wjazda gondolą na Stóg Izbecki
– zwiedzanie świątyni Wang, muzeum w Karpaczu
– wjazd wyciągiem na Kopę wejście na śnieżkę
– spacer do Doliny Samotniej
2. Wyjazd Z Karpacza do Skalnego Miasta, płynięcie kajakami, zwiedzanie

Do końca czerwca trwają zapisy na kolonie. Jest jeszcze 5 wolnych miejsc.

Zakończono natomiast zapisy na wyjazd osób dorosłych do Karpacza w okresie od 22.07 do 27.07 2012 . Tworzona jest lista rezerwowa.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami dnia 2.06 2012 r. na festyn z okazji “Dnia Dziecka”
W tym roku odbędzie się w Karłowicach na placu przykościelnym w godz, od 10:00 do 14:00.
Czekają na was liczne atrakcje w postaci:
– zjeżdzalnia, trampolina
– byk rodeo
– bokser, piłkarzyki, huśtawka
– przejazdy bryczką i na kucyku
– malowanie twarzy
– zjęcia plastyczne i ceramiczne
liczne niespodzianki i upominki
Zapewniamy przejazd na trasie z Wierzenicy do Karłowic i powrót.
Organizatorzy
1. Sołectwo Wierzenica
2. Sołectwo Wierzonaka
2. Sołectwo Karłowice
4. Zespół Caritas Wierzenica
5. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce


Środowe przedpołudnie, 30 maja 2012 r. było czasem niezmiernie sympatycznej uroczystości w świetlicy w Wierzonce. Działa w niej, prowadzony aktualnie przez parafialny zespół Caritas, punkt przedszkolny dla dzieci z parafii Wierzenica. Na spotkanie z dziećmi, rodzicami i dziadkami przybyli: Anna Tomicka Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Agata Kubacka – jej zastępczyni, poseł Bożena Szydłowska, ks. Waldemar Hanas dyrektor – Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Ewa J. Buczyńska – radna Rady Miejskiej, Ludmiła Knopik – dyrektor SP w Wierzonce, Irena Prokop – sołtys Wierzonki, Dariusz Lipiński – poseł poprzedniej kadencji. Słowo wstępne, będące historią powstania i działania placówki, wygłosił ks. Przemysław Kompf.

Po jego wystąpieniu głos zabrała burmistrz A. Tomicka przypominając, że w czasach jej dzieciństwa tutaj takiego miejsca nie było. Na ten sukces składała się praca wielu ludzi. Następnymi mówcami byli ks. W. Hanas, poseł B. Szydłowska, dyr. L. Knopik. Padało wiele ciepłych słów pod adresem osób, które miały swój udział w powstaniu i trwaniu placówki, życzono jej kolejnych jubileuszy.
W imieniu rodziców Katarzyna Nogacz odczytała podziękowanie. Nastepnie przedszkolaki miały krótki, ale znakomity występ, po którym zostały obdarowane licznymi upominkami. Na zakończenie zostały wręczone statuetki i dyplomy dla instytucji i osób zasłużonych dla tej jakże potrzebniej placówki.

Włodzimierz Buczyński


Dla dzieci w Karłowicach
Parafialny festyn z okazji Dnia Dziecka, odbył się w sobotę 2 czerwca 2012 r. w Karłowicach przy kaplicy Jezusa Dobrego Nauczyciela. Nie zawiodły dzieci wraz z rodzicami, czego nie można było powiedzieć o pogodzie – słonecznego ciepła było jak na lekarstwo, za to wiatru w nadmiarze. Do zjeżdżalni i trampoliny od pierwszej do ostatniej chwili jej działania stała kolejka chętnych. Równie dużym powodzeniem cieszyła się przejażdżka bryczką. Mniej odważnych było na to by pojeździć na grzbiecie konia. Starsze dzieci chętnie grały w piłkarzyki i korzystały z automatu siłowego typu boxer. Ciekawym wyzwaniem okazał się byk rodeo, ale nie ten zrzucający ze swojego grzbietu a nadmuchiwany. Malowanie twarzy, konkursy plastyczny i ceramiczny oraz rozgrywki warcabowe miały grono swoich fanów. Zespół „Afera” zadbał o stronę dźwiękową imprezy. Festyn uświetnił wóz bojowy OSP Swarzędz. Na dzieci czekały upominki. Nie zabrakło też czegoś do posilenia się. Organizatorami, tradycyjnie już były; Parafialny Zespół Caritas, sołectwa: Karłowice, Wierzenica, Wierzonka oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego. Kilkakrotnie dzień festynu zbiegał się z Maratonem Lednickim, w tym roku nie było go ze względów organizacyjnych. Mimo to pojawił się kapitan Mieczysław Łyczakowski z Braniewa wraz z siostrą Ewą Wieczorek i czterema podopiecznymi Katolickiego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Siostry Katarzynki. Postanowili oni w formie Sztafety Maratońskiej Poznań – Lednica pokonać tradycyjną trasę tego biegu. Zostali pobłogosławieni w przez ks. Przemka.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Dzień Dziecka i Maraton Lednicki