Wierzenickie Czytanie Słowa

Lista osób które wylosowały i jeszcze nie odebrały w zakrystii upominku książkowego.
VII Wierzenickie Czytanie Slowa – lista nagrodzonych >>KLIKNIJ<<


Wierzenickie Czytanie Słowa zostało zainaugurowane w 2006 roku w kościele parafialnym w Wierzenicy. Pomysłodawcą był Ksiądz Proboszcz, którego zainspirował Poznański Maraton Biblijny. Czytanie Słowa Bożego zaczyna się w środę wieczorem przed Bożym Ciałem, a kończy w piątek.

Chętni parafianie i przyjaciele miejsca czytają po wybranym wcześniej rozdziale z Pisma Świętego. Wiek i doświadczenie w lekturze nie gra roli. We Wierzenickim Czytaniu Słowa uczestniczą całe rodziny.

Każdorazowo rozpoczynającym i kończącym Wierzenickie Czytanie Słowa jest Ksiądz Proboszcz. Najpierw zaproponował Nowy Testament, potem kolejne księgi Starego Testamentu. Każdy uczestnik na pamiątkę otrzymuje specjalny dyplom. Ponadto wśród czytających są rozlosowywane nagrody –  książki o tematyce religijnej.