Wierzenickie Katechezy Domowe

 

Wierzenickie Katechezy Domowe na Rok Wiary
lektura obowiązkowa od lat 12

POBIERZ PLIK PDF 8 mb