Budżet Obywatelski Swarzędza – prosimy o Twój głos!


DZIŚ OSTATNI DZIEŃ GŁOSOWANIA! NIE ZAPOMNIJ! ZAPROŚ ZNAJOMYCH!

Mieszkańców i przyjaciół Wierzenicy bardzo prosimy o wsparcie naszych inicjatyw przez oddanie swojego głosu na projekty dotyczące naszych miejscowości:

Projekt główny – nr 2 na liście do głosowania:

Rewitalizacja wzgórza Cieszkowskiego przy zabytkowym drewnianym kościele św. Mikołaja w Wierzenicy. (Wierzenica).

Projekt poboczny – nr 12 na liście do głosowania:

Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce (Wierzonka) .
TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ!

Projekt główny.

Sołectwo Wierzenica i Wierzonka, Parafia św. Mikołaja oraz redakcja lokalnego pisma „Wierzeniczenia” przygotowało projekt główny:
Rewitalizacja wzgórza Cieszkowskiego przy zabytkowym drewnianym kościele św. Mikołaja w Wierzenicy.
Mamy zamiar w tym miejscu stworzyć stylowy skwer z miejscami parkingowymi oraz wybrukować dojazdową aleję lipową.
Byłby to kolejny etap inwestycji związanych z przywróceniem blasku i godności temu wyjątkowemu miejscu.
Przypomnijmy, że w sąsiedztwie tego miejsca powstała wiata dla turystów z nowoczesnymi sanitariatami i sklepikiem oferującym przewodnik, książki i inne materiały związane z Wierzenicką Ziemią dla odwiedzających. ZOBACZ ZDJĘCIA
Wyremontowana została i udostępniona krypta grobowa Rodziny Cieszkowskich, w której spoczywa najznamienitszy mieszkaniec naszej gminy August Cieszkowski.
Powstała także Aleja Filozofów utworzona przez Nadleśnictwo Babki.

Projekt poboczny.

Sołectwo Wierzonka zgłosiło mały projekt:

Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce.

Istniejące boisko piłkarskie zostało utworzone staraniami samego sołectwa. Z pewnością wielu z nas korzysta z tego miejsca. Teren jest ogrodzony a trawa jest regularnie koszona. Zagospodarowany plac wokół boiska był równeiż miejscem gdzie Caritas zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka. Dalsze prace mają polegać na przygotowanie nowoczesnej infrastruktury sportowej, która z pewnością posłuży dzieciom i młodzieży dając im możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Wiele już zrobiliśmy, teraz wszystko można a nawet trzeba pięknie wykończyć. Dlatego prosimy o głos, który przybliży nas do realizacji tego piękne dzieła

Głosować można niezależnie na jeden projekt duży i jeden projekt mały. Brać udział jednak mogą w tym tylko mieszkańcy gminy Swarzędz począwszy od 16 roku życia. Głosując internetowo wpisujemy numer pesel i zaznaczamy numer projektu który wspieramy. Oczywiście wybieramy projekty:

Projekt główny – nr 2

Projekt poboczny – nr 12