Msza św. w intencji ś.p. papieża Benedykta XVI :: Wierzenica 5 stycznia 18:30


W czwartek 5 stycznia w kościele w Wierzenicy o godz. 18:30 zostanie odprawiona Msza święta dziękczynna za życie i pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI z prośbą o życie wieczne dla Niego.

„Wkrótce stanę przed ostatecznym Sędzią mojego życia. Choć patrząc wstecz na moje długie życie, mogę mieć wiele powodów do obaw i lęku, to jednak w duchu jestem radosny, ponieważ mocno wierzę, że Pan jest nie tylko sprawiedliwym sędzią, lecz także przyjacielem i bratem, który już sam cierpiał z powodu moich niedostatków i dlatego jako sędzia jest także moim obrońcą (Parakletem).

W obliczu godziny sądu, łaska bycia chrześcijaninem staje się dla mnie tak oczywista. Bycie chrześcijaninem daje mi poznanie, a nawet więcej, przyjaźń z Sędzią mojego życia i pozwala mi przejść z ufnością przez mroczną bramę śmierci. W tym kontekście ciągle przypomina mi się to, co Jan mówi na początku Apokalipsy: widzi Syna Człowieczego w całej Jego wielkości i pada u Jego stóp jak martwy. Lecz On kładzie na nim swoją prawą rękę i mówi: przestań się lękać! to Ja… (por. Ap 1, 12-17).”