Msza z Jasnej Góry o 11:00 dla pozostających w domu.


Zachęcamy osoby korzystające z dyspensy do uczestnictwa we mszy z Jasnej Góry o tej samej godzinie co w wierzenickim kościele. Pozwoli to na duchową łączność z parafią. Msza transmitowana także przez TVP 1.

Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy św. nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.

Zachęcamy, żeby transmisje mszy św. przeżywać w domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon.

Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.

Nie mając możliwości przyjęcia Komunii św. sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo. Aby to zrobić, konieczna jest taka sama dyspozycja, jak dla Komunii sakramentalnej, czyli stan łaski uświęcającej. Kościół otrzymał sakramenty jako skuteczny i niezawodny środek do otrzymywania łaski. Ale Pan Bóg nie jest ograniczony w działaniu jedynie do sakramentów, dlatego może udzielić tych samych owoców, kiedy Komunię przyjmujemy na sposób duchowy. W swojej hojności może odpowiedzieć na moje pragnienie komunii z Nim według mojej wiary i dyspozycji do zjednoczenia z Nim. Komunia duchowa w wierze i miłości do Chrystusa skutkuje faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu (np. przynosi odpuszczenie grzechów lekkich, zdrowie duszy i ciała).

W czasie uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem mediów pragnienie przyjęcia Komunii duchowej można wyrazić w prostych słowach osobistej modlitwy. Np. takiej:

„Panie, bardzo pragnę zjednoczenia z Tobą, a nie mam możliwości przyjęcia Twojego Ciała i Krwi w Komunii Świętej. Wierzę w Ciebie i kocham Cię, dlatego proszę, udziel mi owoców Komunii ze sobą”.