X Wierzenickie Czytanie Słowa ::aktulizacja 4-06-2015


bibliaZapraszamy na X Wierzenickie Czytanie Słowa
W wolne dni w okolicy Bożego Ciała zapraszamy na spotkanie z Biblią. W tych dniach proponujemy czytanie i słuchanie Słowa Bożego w naszej drewnianej Świątyni. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

Zapisy podczas niedzielnych mszy świętych i w innym czasie na probostwie.
Możliwe także tel. 510 71 71 76
Czytający pojawiają się w kościele 15 minut przed wyznaczoną godziną.

Czytanie Słowa 2015 4 ::LISTA CZYTAJĄCYCH