Wielki Czwartek w Wierzenicy ::2022


Pamiątka Ostatniej Wieczerzy o 18:30

Potem do 20:30 okazja do spowiedzi.

Nocne czuwanie w ciszy na modlitwie
Przez całą noc kościół jest otwarty, towarzyszymy modlitwą i czuwaniem przy Jezusie w ciemnicy.
Dyżury pełnią osoby według listy.