Wielki Piątek w Wierzenicy ::2022


Liturgia Męki Pańskiej o 18:30

Potem do 20:30 okazja do spowiedzi

Nocne czuwanie w ciszy na modlitwie
Przez całą noc kościół jest otwarty, towarzyszymy modlitwą i czuwaniem przy grobie Jezusa.
Dyżury pełnią osoby według listy.